Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

6628 893b 420

October 17 2017

Mężczyzna kocha się tak, jak jeździ samochodem. Jeśli dobrze, szybko, płynnie i bezpiecznie, można z nim iść do łóżka. 
— Hanna Bakuła, "Gala"
2294 0ac6 420
Reposted fromchocoway chocoway viagabunia gabunia

September 28 2017

7470 d2ec 420
Reposted fromdivi divi viagabunia gabunia

September 26 2017

Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)

September 22 2017

5974 e88d 420
Reposted fromPoranny Poranny viahavingdreams havingdreams
6266 1a87 420
Reposted fromoutoflove outoflove viahavingdreams havingdreams

September 05 2017

Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaweakness weakness
Smutek najłatwiej wytłumaczyć zmęczeniem…

(via penguinqueenblr01)

Xx

(via wrednaxxsuka)

Reposted fromdivi divi viaovermind overmind

August 28 2017

2402 eac6 420

July 17 2017

niby nic, a jednak
— KORTEZ: NIBY NIC.

July 13 2017

Reposted fromcouples couples viagabunia gabunia

July 03 2017

2341 0dfc 420
First lover
Reposted from050996 050996 viapleassure pleassure

July 02 2017

Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia vianyaako nyaako

July 01 2017

June 27 2017

3368 5718 420
8851 1af3 420
Reposted fromoutoflove outoflove viapannaniczyja pannaniczyja

June 26 2017

0902 412e 420

June 24 2017

Reposted fromweheartit weheartit viaodyssey odyssey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl