Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

Nie miałem pretensji do nikogo, poza samym sobą. Byłem przyzwyczajony, bo odkąd żyję, mam do siebie mnóstwo pretensji.
— Jakub Żulczyk “Wzgórze psów”
(via polskie-zdania)

November 18 2017

9050 5bb4 420
Reposted fromkarahippie karahippie

November 16 2017

7918 a2c8 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan

Wiesz jak trudno jest przyznać, że się kogoś potrzebuje?

Reposted fromcreure creure viaSecret-Obsession Secret-Obsession
Mała, czy on wie, jakie są twoje ulubione kwiaty? Czy pytał, co jest twoją ulubioną potrawą? Czy on zna twój ulubiony kolor; czy wie, w jakich sklepach zawsze potrafisz się zgubić, jakie zapachy lubisz i jaką kawę pijesz? Pewnie, że są to drobne rzeczy, ale to właśnie z nich składa się życie. Jeżeli mężczyzna interesuje się tobą - nie związkiem samym w sobie, nie tym, co możesz mu dać i nie tym, co on przy tobie czuje - to będzie chciał te wszystkie rzeczy wiedzieć.
— Listy do Małej.
Reposted fromnaturalginger naturalginger vialittledina littledina

November 15 2017

8680 4039 420

November 14 2017

4078 1b92 420
Reposted fromkattrina kattrina viabullet00 bullet00

November 13 2017

3462 d33e 420
- Więc wierzysz w drugą szansę? - Zagryzam usta.
- W drugą, trzecią, czwartą. Ile będzie trzeba. Pod warunkiem, że walczysz o właściwą osobę - dodaje.
— Stephanie Perkins ,,Lola i chłopak z sąsiedztwa"
Ile razy czułeś, że do dna masz centymetry?
Reposted fromdivi divi viaSecret-Obsession Secret-Obsession

November 05 2017

November 04 2017

4561 6669 420
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn
4589 fa50 420
Reposted fromdivi divi viajointskurwysyn jointskurwysyn

November 01 2017

0059 1348 420
Reposted frommartinini martinini viagabunia gabunia

October 31 2017

Bo najgorszym błędem jest odejście od osoby która czeka, żeby dać ci szczęście
— Solar/Białas - Na piasku feat. WacToja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl