Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2019

Kuba Wojewódzki: Ale wie pan, że będzie się musiał rozejść z Zuzą?
Paweł Domagała: Jest coś, o czym nie wiem?

KW: Nie, ale zna pan jakieś małżeństwo aktorów, które wytrzymało z sobą do śmierci?
PD: Myślę, że nasze takie będzie. A i wśród aktorów to się zdarza: Meryl Streep ma jednego męża od 37 lat i czwórkę dzieci. I jak za dwadzieścia lat na rozmowę z panem przyjadę motorem, a obok będzie czekała moja dwudziestoletnia dziewczyna, to proszę, żeby mnie z tego publicznie rozliczyć. Mówię głośno: gdybym kiedyś, w przyszłości, pieprzył jakieś bzdury, to można mnie za to spokojnie linczować, hejt dozwolony.

KW: Dlaczego składa pan takie deklaracje?
PD: Bo dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i naprawdę tego chciałbym się trzymać. Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło?

www.oczamimezczyzny.pl
Reposted fromwstydem wstydem viamyou myou
0439 2a00 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viamefir mefir
4610 bee4 420
Reposted fromcamplake camplake viahavingdreams havingdreams
Chcę się z Tobą kochać każdego dnia
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Reposted fromshakeme shakeme

September 06 2019

6173 f53a 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa
3503 a385 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viawszystkodupa wszystkodupa
4487 cf6e 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viawszystkodupa wszystkodupa

September 03 2019

W dzisiejszym świecie modne są: hejt, dupa, fit, vege, insta, story, gluten, eko.

A człowiek tak bardzo potrzebuje tego, co wyszło już z mody. Miłości, szczęścia, uśmiechu, lojalności, spaceru, pocałunku, zaufania, empatii, bezpieczeństwa.

— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir

September 02 2019

4388 5b80 420
Reposted fromdailylife dailylife viahavingdreams havingdreams
2170 c2c6 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viahavingdreams havingdreams
1790 fe46 420
Reposted fromsoftboi softboi vianyaako nyaako

August 31 2019

Pingwiny zakochują się tylko raz w życiu i gdy się ze sobą wiążą, to na całe życie. Nie ma wśród nich zdrad i rozwodów. Kiedy pan pingwin zakochuje się w pani pingwinowej, będzie przeszukiwał całą plażę, by znaleźć najładniejszy kamyk.
Da jej ten najlepszy, bo wie, że ona na to zasługuje. Gdyby ludzie byli jak pingwiny, świat byłby lepszym miejscem.
— L. A. Casey - „Alec”
Reposted fromheavencanwait heavencanwait vianiezwykla niezwykla

August 29 2019

Reposted frombluuu bluuu viazyta zyta
Seks jest zbyt ważny by uprawiać go z byle kim.
— Nicholas Sparks

August 26 2019

3862 4165 420
Reposted frombrumous brumous viaBabson Babson
7591 9b0d
Reposted fromxalchemic xalchemic

August 19 2019

Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl