Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 19 2018

1493 9af4 420
Reposted from4777727772 4777727772 viasoko soko
9226 7113 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaekhemm ekhemm
9307 7972 420
Reposted fromkarahippie karahippie viasarazation sarazation
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viapragnienia pragnienia

October 18 2018

Tutaj wcale nie chodzi o szaleńczą miłość i super nagłe zakochanie. Nie chodzi o to, żeby porzucił dla mnie całe swoje dotychczasowe życie i każdą minutę spędzał ze mną. Nie chodzi o to, że ma zjadać ze mną każdy posiłek i zapomnieć o tym, że ma jakieś tam koleżanki. Nie chodzi też o to, że ma zmienić tryb swojej codzienności i olać swoje pasje i wypełniacze czasu. Zupełnie nie o to chodzi.

Chodzi o to, żeby wieczorem, przed snem pomyślał, że dobrze widzieć mój uśmiech. Żeby stojąc w długim korku po skończonych zajęciach przypomnieć sobie ciche rozmowy. Żeby między siłownią, a obiadem napisać smsa, że jednak zjadłby mój deser. Żeby wiedział, że jemu zawdzięczam mój błysk w oku. I że lubię go trochę bardziej. Żeby czasem stwierdził, że chce się ze mną spotkać i ten czas jest cenny. Żebym wśród kolegów nie była tylko „koleżanką”, a wśród koleżanek „kolejną”. Żebym była coraz bliżej niego, tak jak on jest coraz bliżej mnie.

Chcę być częścią jego świata. Nie całością.

— zapiski bardzo prywatne; gwiazdeczka.soup.io [proszę uprzejmie o nie kopiowanie na milion różnych stron, forów etc.!]
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka vialieve lieve

October 12 2018

9798 e5a1 420
Reposted fromkarahippie karahippie viameovv meovv
6651 cb25 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viareniferowa reniferowa

October 11 2018

– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viafeliz feliz
9319 c757 420
Reposted fromkrzysk krzysk vianowelovestory nowelovestory

September 29 2018

1928 577b 420
Reposted fromczinok czinok viaHypothermia Hypothermia
Reposted fromshakeme shakeme

September 22 2018

9120 cfe5 420
Reposted frompesy pesy viaaanisiowe aanisiowe

August 06 2018

7243 8a4a 420

August 05 2018

6092 41de 420
Reposted fromursa-major ursa-major

August 04 2018

August 02 2018

Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys vialikearollingstone likearollingstone

August 01 2018

2875 6a56 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl