Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

To nie jest tak, że nie chcę walczyć. Nie znaczy to też, że się poddałam. Nigdy nie miałam zamiaru kogoś zmuszać do siebie. Zawsze pragnęłam szczęścia drugiej osoby mimo, że nie kończyło się przez to dla mnie szczęśliwie
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove

April 21 2018

0447 ad76 420
Play fullscreen
Bo by zmądrzeć
Trzeba by to dobrze przegadać i dotrzeć
Do tego gdzie leży błąd
To niedobrze
Myślałem że progres zaliczymy z prądem
A zaliczamy pod prąd
Siebie na złość

March 22 2018

Są ludzie przy, których wszystkie zegarki chodzą nam zbyt szybko a każda noc jest za krótka na sen. 

— Tomek Tomczyk

March 20 2018

5484 83c0 420
Reposted frompanikea panikea viasayanne sayanne

March 18 2018

Reposted fromshakeme shakeme viaburnmyshadow burnmyshadow

March 03 2018

0178 f635 420
Reposted from4777727772 4777727772 viaadriannak adriannak

February 17 2018

4700 218c 420
Reposted frommaryjanejanis maryjanejanis viaanne-marie anne-marie

February 16 2018

Niewielu jest ludzi, z którymi chcemy przebywać i z którymi jest nam dobrze przez większość czasu. Jeśli uda Ci się kogoś takiego znaleźć, pamiętaj: walcz o niego.
— Jonathan Carroll
Reposted frompieprzycto pieprzycto viameretrix meretrix
2227 6e88 420
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

February 01 2018

1145 7ead 420

January 29 2018

1194 0289 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
3003 142d 420
Reposted fromgreengables greengables viagabunia gabunia

January 18 2018

December 06 2017

Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viasentymentalna sentymentalna
6455 ec09 420
Reposted fromchevre chevre viasentymentalna sentymentalna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl