Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2017

niby nic, a jednak
— KORTEZ: NIBY NIC.

July 13 2017

Reposted fromcouples couples viagabunia gabunia

July 03 2017

2341 0dfc 420
First lover
Reposted from050996 050996 viapleassure pleassure

July 02 2017

Jeśli ktoś traktuje Cię źle, pamiętaj, że jest coś nie tak z nim, a nie z Tobą. Normalni ludzie nie niszczą innych ludzi.
— znalezione.
Reposted frombomdia bomdia vianyaako nyaako

July 01 2017

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viabrzask brzask

June 27 2017

3368 5718 420
8851 1af3 420
Reposted fromoutoflove outoflove viapannaniczyja pannaniczyja

June 26 2017

0902 412e 420

June 24 2017

Reposted fromweheartit weheartit viaodyssey odyssey

June 15 2017

W życiu chodzi o to aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głowa w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano bo znów nie wyszło
— Pokolenie Ikea
Reposted frombeautifull-lie beautifull-lie viaelusive elusive
2141 2dc3 420

June 10 2017

Reposted fromshakeme shakeme viabrzask brzask

June 06 2017

Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viasentymentalna sentymentalna
3956 0cbd 420
Reposted fromtimetolove timetolove viameretrix meretrix

June 02 2017

0756 97a9
0444 4f4f 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viabrzask brzask
8591 1115 420
Reposted fromkrzysk krzysk viabrzask brzask

June 01 2017

Jesteś?
Reposted fromnexxt nexxt viabrzask brzask

May 22 2017

Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że poznam kogoś, kogo pokocham, nie mówiąc już o tym, że pokocham na tyle mocno, by za niego wyjść? Jestem znużona tym, że nie wiem, z kim będę i czy w ogóle z kimś będę.
— Gillian Flynn
Reposted frommefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl