Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2019

0041 84a9 420
Reposted fromsavatage savatage viaOverseerSkretu OverseerSkretu

February 15 2019

9323 e9fb 420
Reposted fromkimik kimik viapersona-non-grata persona-non-grata

February 14 2019

3346 936e 420
Reposted fromshakeme shakeme viahands hands

February 13 2019

Nie marnuj czegoś ważnego dla czegoś głupiego i ulotnego.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablocked blocked
Chciałabym, żeby się udało.
— bardzobardzobardzo
Reposted frommoreorless moreorless viaimpulsivee impulsivee

February 12 2019

6329 c228 420
Reposted frommariet mariet viapersona-non-grata persona-non-grata

February 11 2019

9684 c2c3 420
Reposted fromnazarena nazarena viahereyes hereyes

February 02 2019

Småland, Sweden
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakotfica kotfica
3923 37df 420
Reposted fromcocomove cocomove viaovermind overmind

January 31 2019

2129 6c5c 420
Reposted fromczajnikq czajnikq viazzuuoo zzuuoo
Bo tak naprawdę każdy z nas pragnie tylko jednego: wiedzieć, że jest dla kogoś ważny. Że bez niego czyjeś życie byłoby uboższe.
— Jodi Picoult -Krucha jak lód
0512 d398 420
Reposted frompiehus piehus viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant

November 05 2018

Słyszałeś to hasło „nie szukaj miłości, przyjdzie sama”? Słyszałeś, no nie? I wiesz co? Gówno prawda. Sama przychodzi starość i komornik, a za całą resztą trzeba pobiegać. Za miłością również, zwłaszcza jeśli ma być szczęśliwa.

Słyszałeś o tych wszystkich parach, które się poznały, bo on siedział w domu przed telewizorem, a ona leżała na łóżku i gapiła się w ścianę, też w domu, tyle że w swoim? Nie? No patrz, ja też nie. Może dlatego, że tak się nie dzieje.
— Stay fly

November 02 2018

8291 e9f0 420
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit

October 27 2018

Tu nie chodzi o to, że przestaje mi zależeć, że staje się zimną kobietą, nie. Ja zabieganie o drugą osobę mam we krwi. Uwielbiam rozpieszczać, zaskakiwać, dbać, starać się. Po prostu chciałabym, żeby choć raz w życiu to o mnie zabiegano w taki sposób. Żeby ktoś był ciekawy jaką kawę piję, co gra mi w słuchawkach, czy wolę książkę czy film, jakie są moje ulubione kwiaty i czy lubię morze. Rozumiesz ? Chciałabym kiedyś otworzyć drzwi i zobaczyć kuriera z czerwonym balonikiem dla mnie.
— takbardzoprawda

October 26 2018

8784 7194 420
2596 f8dd 420
5006 2979 420
Reposted fromxalchemic xalchemic viakurwajegomac kurwajegomac
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl